Věrnostní program

věrnostní kartaNašim stálým a věrným klientům nabízíme řadu výhod, mezi jinými také vstup do VĚRNOSTNÍHO KLIENTSKÉHO PROGRAMU.

Co je věrnostní program Lékárny U Nováků?

K lienti, kteří získají klientskou věrnostní kartu, získávají při každém nákupu v lékárně body v množství proporčně odpovídajícím výši nákupu (týká se pouze volně prodejného sortimentu). Při dosažení určitého počtu mohou body utratit za jakékoliv zboží z volného prodeje, tedy zcela dle svého výběru.

S klientskou kartou získáváte atraktivní slevy na speciální služby čerpané v našem partnerském zdravotnickém zařízení (homeopatické vyšetření, konzultace s výživovou poradkyní).

Chcete se zaregistrovat a získat klientskou věrnostní kartu Lékárny U Nováků?

Stačí vyplnit a odeslat on-line formulář (viz níže na stránce) nebo stáhnout a vyplnit Žádost o vydání věrnostní karty (PDF 94 kB) a specifikovat způsob odběru věrnostní karty (zaslání poštou, osobní odběr v lékárně). Do týdne bude Vaše žádost vyřízena a karta přidělena!

 

Žádost o vydání věrnostní karty

Žádám tímto o vydání VĚRNOSTNÍ KARTY Lékárny U Nováků (V Jámě 699/5, 110 00 Praha 1), po jejímž obdržení budu moci čerpat cenové výhody, rozšířené služby atd. dle pravidel vyvěšených v lékárně a dostupných na internetové adrese lékárny: www.lekarnaunovaku.cz.Captcha

Svým podpisem dávám rovněž správci, který provozuje Lékárnu U Nováků, V Jámě 699/5, 110 00 Praha 1, tedy společnosti MILOŠ RÝC M.D. HEALTH CARE s.r.o., se sídlem Vodičkova 699/30, 110 00 Praha 1, IČO 272 50 512, zastoupené MUDr. Milošem Rýcem, jednatelem, souhlas se zpracováním a nakládáním s mými osobními údaji a dále souhlas se zpracováním a nakládáním s citlivým údaji, které se týkají mé osoby, a to dle ustanovení § 9, písmeno a), Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to na dobu 1 roku od vydání věrnostní karty. Účelem zpracování osobních údajů a citlivých údajů je rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům Lékárny U Nováků. Souhlas je dáván k osobním údajům výše doplněným v rámci žádosti o vydání věrnostní karty a k osobním a citlivým údajům získaných správcem údajů v průběhu využívání věrnostní karty ze strany subjektu údajů. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů dále souhlasí s předáním údajů do třetích zemí dle § 27 odst. 2 zák. o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů byl poučen o svých právech dle ust. § 12 a § 21 zák. o ochraně osobních údajů. Zejména o tom, že: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení či požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Otevírací doba

PONDĚLÍ

8.00 - 19.00

ÚTERÝ

8.00 - 19.00

STŘEDA

8.00 - 19.00

ČTVRTEK

8.00 - 19.00

PÁTEK

8.00 - 19.00

SOBOTA

Zavřeno

NEDĚLE

Zavřeno

Lékárna neprovozuje pohotovostní výdejní službu.

O letních prázdninách (červenec–srpen) může být otevírací doba zkrácena. O jakékoliv změně otevírací doby budete na tomto místě s předstihem informováni.

V Jámě 699/5, 110 00 PRAHA 1

Telefon

+420 226 807 006

E-mail

info@lekarnaunovaku.cz

Web

www.lekarnaunovaku.cz